luni, 17 martie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 7313 ha
Intravilan: 720 ha
Extravilan: 6593 ha
Populatie: 5415
Gospodarii: 1748
Nr. locuinte: 1720
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Asezarea geografica:
În partea de sud-vest a judeţului Botoşani
36 km faţă de Municipiul Botoşani
40 km faţă de Municipiul Suceava
40 km faţă de Municipiul Fălticeni
36 km faţă de Municipiul Paşcani
DJ 208J
Activitati specifice zonei:
Agricultură
Creştererea animalelor
Morărit
Comerţ
Prestări servicii
Activitati economice principale:
Cultivarea cerealelor
Creşterea animalelor
Valorificarea produselor de balastieră
Obiective turistice:
Promovarea turismului
Rezervaţia de tisă
Zidul de piatră
Conacul bisericesc
Bisericile din localitate
Pădurea Tudora
Izvoarele Bahluiului
Evenimente locale:
Ziua satului 29 iunie de Sfântu Petru
Facilitati oferite investitorilor:
Forţă de muncă ieftină
Terenuri pentru construcţii
Activităţi industriale
Materii prime: lemn, produse animaliere, cereale, produse de balastieră
Posibilităţi pentru dezvoltarea prelucrării lemnului şi a îndeletnicirii artizanale
Proiecte de investitii:
Alimentare cu apă
Sediu Primărie - finalizat
Reabilitare drumuri comunale prin program PDR - finalizat
Asfaltarea centrului civic - finalizat
Construirea şcolii Anini
Piaţă agroindustrială
Construcţie grădiniţă, sală de sport
Reabilitare grădiniţă Arini
Amenajare spaţii verzi

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu